http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Składy Komisji
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Uchwały Rady
Oświadczenia Majątkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kobiórski Zakład Komunalny
Dom Kultury
Biblioteka
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Informacje kontaktowe
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
LOGOWANIE - Administrator


 
Składy Komisji 
Rada Gminy
 
data publikacji:  09-09-2010 | 12:15
data ostatniej modyfikacji:  08-12-2010 | 09:55
ostatnio modyfikowal: Grzegorz Grzegorz

Komisja Rewizyjna
1. Piotr Kłakus - przewodniczący
2. Jan Kukla - wiceprzewodniczący
3. Krzysztof Grolik - członek
4. Bernard Mazur - członek

Komisja Budżetu i Finansów

1. Irena Cuber - przewodnicząca
2. Katarzyna Goździk - członek
3. Krzysztof Grolik - członek
4. Piotr Kłakus - członek
5. Eryk Kłos - członek
6. Jan Kukla - członek
7. Józef Mazurczyk - członek
8. Katarzyna Myszor - członek
9. Edward Tomaszczyk - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat.
 
Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
1. Bogdan Szpak - przewodniczący
2. Krzysztof Grolik - członek
3. Eryk Kłos - członek
4. Bernard Mazur - członek
5. Józef Mazurczyk - członek
6. Irena Musiał - członek
7. Wojciech Paliczka - członek
8. Ludwik Pawłowski - członek
9. Edward Tomaszczyk - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, planowaniem przestrzennym, gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
 
Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
1. Katarzyna Myszor - przewodnicząca
2. Irena Cuber - członek
3. Katarzyna Goździk - członek
4. Piotr Kłakus - członek
5. Eryk Kłos - członek
6. Jan Kukla - członek
7. Józef Mazurczyk - członek
8. Irena Musiał - członek
9. Wojciech Paliczka - członek
10. Ludwik Pawłowski - członek
11. Bogdan Szpak - członek
 
Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

 
 


Interaktywna Polska