http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Składy Komisji
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Uchwały Rady
kadencja 2010 - 2014
kadencja 2006 - 2010
2010
2009
2008
2007
2006
kadencja 2002 - 2006
Oświadczenia Majątkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kobiórski Zakład Komunalny
Dom Kultury
Biblioteka
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Informacje kontaktowe
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
LOGOWANIE - Administrator


 
2008 
kadencja 2006 - 2010
 
data publikacji:  05-10-2012 | 20:43
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2012 | 20:03
Uchwała Nr XXIV/167/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/169/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwala Nr XXIV/171/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwaly, w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Kobiór. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/170/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie zmiany granicy z Gminą Wyry. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/165/08 Rady Gminy Kobior z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/168/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Kobiór. 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/166/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór na rok 2009 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIV/164/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2008 rok 30.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/158/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kobiór. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwala Nr XXIII/159/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009r. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/161/2008r Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie najmu lokalu użytkowego przy ulicy Centralnej 57 w Kobiórze. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/157/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008 w spr. określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchom. za usiugi odbierania odpadów komunalnych opróżniania zbiorników bezodpływowych i transp. nieczystości ciekłych 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/155/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2008 rok 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/163/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia Gminnego Przedszkola w Kobiórze wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/156/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie przystąpienia do zmiany fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobiór 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/162/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie zawarcia porozumienia z Miastem Katowice na realizację zadania oświatowego. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXIII/160/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 11 grudnia 2008r w sprawie ekwiwalentu dla członków ochotniczej straży pożarnej. 11.12.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/151/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 06 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kobiór 06.11.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/147/08 Rady Gminy Kobiór z dnia 06 listopada 2008r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych 06.11.2008
więcej »»»
Uchwała Nr XXII/154/2008r Rady Gminy Kobiór z dnia 6 listopada 2008r., w sprawie wyrażenia zgody na wynajem budynku gospodarczego przy ulicy Centralnej 2 w Kobiórze. 06.11.2008
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska