http://www.bip.gov.pl
  Drukuj strone
Urząd Gminy
Rada Gminy
Skład Rady
Składy Komisji
Protokoły z Sesji Rady Gminy
Uchwały Rady
kadencja 2010 - 2014
kadencja 2006 - 2010
2010
2009
2008
2007
2006
kadencja 2002 - 2006
Oświadczenia Majątkowe
Ośrodek Pomocy Społecznej
Kobiórski Zakład Komunalny
Dom Kultury
Biblioteka
Gimnazjum
Szkoła Podstawowa
Przedszkole
Informacje kontaktowe
Redakcja
Statystyki
Rejestr zmian
Wyszukiwarka
Instrukcja obsługi
LOGOWANIE - Administrator


 
2009 
kadencja 2006 - 2010
 
data publikacji:  05-10-2012 | 20:43
data ostatniej modyfikacji:  21-10-2012 | 20:03
Uchwała Nr XXXIV/238/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata 21.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/237/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie budżetu Gminy Kobiór za rok 2010 21.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIV/239/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy kobiór 21.01.2010
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/232/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2009-2011" 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Pszczyńskiego w sprawie przekształcenia samodzielnegu publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pszczynie 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/230/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór za 2009 rok 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/236/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa na wiadukcie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w Kobiórze 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/234/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/231/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2009 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXIII/233/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010r. 30.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXII/229/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 03 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Publicznego Zakładu Lecznictwa Podstawowego w Kobiórze 03.12.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/221/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kobiór na 2009 rok 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/222/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kobiórze 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/223/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/228/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Kobiór 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/225/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie wprowadzenia zmian do planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych w gminie Kobiór na lata 2007 - 2011 przedłożonego przez RPWiK Tychy 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/224/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/220/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/2/131/97 Rady Gminy Kobiór z dnia 26 września 1997r. w sprawie przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wstępnie nazywaną "wysypisko" 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/227/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie opinii o zmianie przebiegu granicy z Gminą Wyry 05.11.2009
więcej »»»
Uchwała Nr XXXI/226/09 Rady Gminy Kobiór z dnia 05 listopada 2009r. w sprawie zatwierdzenia projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 05.11.2009
więcej »»»
 
1 | 2 | 3 | 4
 
 


Interaktywna Polska