Informacje

NISKA EMISJA NISZCZY NASZE ZDROWIE

Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze dymi ponad 750 kominów).

Sesja Rady Gminy Kobiór

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Kobiór
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
Dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się
Sesja Rady Gminy Kobiór

Informacja

Informujemy, że Urząd Gminy będzie czynny w dniu:
24.12 br. do godziny 12:00
31.12 br. do godziny 13:00

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile lecz po czasie jej trwania”.
Robert Paulet


Dnia 20 listopada 2013r. W Urzędzie Gminy Kobiór odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie

Zarządzenie nr 70/III/2013r Wójta Gminy Kobiór – Kierownika Urzędu z dnia 25 listopada 2014r

w sprawie zasad najmu lokalu użytkowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego
przy ulicy Centralnej 117, w Kobiórze

Zarządzenie Nr 73/III/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Utrudnienia w ruchu na terenie Kobióra

W najbliższym czasie mieszkańcy naszej gminy, odczują skutki rozpoczętych inwestycji drogowych.  Jak już wspomniano,  od  2 listopada planowane jest zamknięcie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Centralnej, a ruch odbywać się będzie  odnowionym objazdem w „poziomie szyn”. Będą zainstalowane  sterowane ręcznie „rogatki” co oznacza, że w chwili ich zamknięcia może dochodzić do zakorkowania  głównej arterii Kobióra  i uniemożliwiać wjazdy z ulic bocznych (Łukowa, Olszewskiego,Tuwima).

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Punkt przyjęć dzielnicowych

Punkt przyjęć dzielnicowych

ul. Centralna 57 czynny:

Poniedziałek 16:00 - 18:00

Czwartek 10:00 - 12:00


Dzielnicowi Gminy Kobiór:

st.sierż. Tomasz Machoń

mł. asp. Sławomir Semenowicz

tel. 601799195

Informacja

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 8:30 do 13:00 oraz w czwartki od godziny 15:00 do 17:00, w sprawach pilnych także w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.Kobiór wśród najpiękniejszych wsi województwa śląskiego w 2012r.

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs "Piękna wieś województwa śląskiego" na rok 2012. Celem konkursu było wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promował  działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi.

W dniu 20 lipca odbyła się wizja lokalna Komisji konkursowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Ślaskiego na terenie naszej Gminy.

 

Uchwałą zarządu nr 3070/201/IV/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku w sprawie: Zatwierdzenia listy laureatów, przyznania nagród pieniężnych oraz przyjęcia wzoru umowy dotyczącej wydatkowania i rozliczenia środków finansowych przekazywanych w ramach konkursu “Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2012, Gminie Kobiór przyznano drugie miejsce w kategorii "najpiękniejsza wieś".

 

W dniu 22 listopada 2012 r. w Sali Sejmu Śląskiego odbyło się podsumowanie konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego 2012” i uroczyste wręczenie nagród. Puchar za zajęcie drugiego miejsca w kategorii „najpiększniejsza wieś” wraz z nagrodą pieniężną w kwocie 10 000 zł w imieniu gminy Kobiór odebrał z rąk przedstawicieli Województwa Śląskiego pani Aleksandry Banasiak oraz pana Mariana Ormańca Wójt Stefan Ryt (zdjęcia dostępne w galerii). W trakcie w/w uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego zorganizowana została  wystawa prezentującą dorobek nagrodzonych wsi. Ponadto bardzo oryginalna multimedialna prezentacja naszej miejscowości przygotowana przez „pospolite ruszenie organizacji i pasjonatów Kobióra” została bardzo wysoko oceniona przez uczestników forum sołtysów województwa śląskiego i członków komisji konkursowej oraz uznana najlepszą prezentacją w dotychczasowej historii konkursu.

W tym miejscu pragnę serdeczne podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się w do uzyskania tego prestiżowego tytułu i nagrody.

Wójt Stefan Ryt