Informacje

NISKA EMISJA NISZCZY NASZE ZDROWIE

Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze dymi ponad 750 kominów).

Sesja Rady Gminy Kobiór

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Kobiór
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
Dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się
Sesja Rady Gminy Kobiór

Informacja

Informujemy, że Urząd Gminy będzie czynny w dniu:
24.12 br. do godziny 12:00
31.12 br. do godziny 13:00

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile lecz po czasie jej trwania”.
Robert Paulet


Dnia 20 listopada 2013r. W Urzędzie Gminy Kobiór odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie

Zarządzenie nr 70/III/2013r Wójta Gminy Kobiór – Kierownika Urzędu z dnia 25 listopada 2014r

w sprawie zasad najmu lokalu użytkowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego
przy ulicy Centralnej 117, w Kobiórze

Zarządzenie Nr 73/III/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Utrudnienia w ruchu na terenie Kobióra

W najbliższym czasie mieszkańcy naszej gminy, odczują skutki rozpoczętych inwestycji drogowych.  Jak już wspomniano,  od  2 listopada planowane jest zamknięcie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Centralnej, a ruch odbywać się będzie  odnowionym objazdem w „poziomie szyn”. Będą zainstalowane  sterowane ręcznie „rogatki” co oznacza, że w chwili ich zamknięcia może dochodzić do zakorkowania  głównej arterii Kobióra  i uniemożliwiać wjazdy z ulic bocznych (Łukowa, Olszewskiego,Tuwima).

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Punkt przyjęć dzielnicowych

Punkt przyjęć dzielnicowych

ul. Centralna 57 czynny:

Poniedziałek 16:00 - 18:00

Czwartek 10:00 - 12:00


Dzielnicowi Gminy Kobiór:

st.sierż. Tomasz Machoń

mł. asp. Sławomir Semenowicz

tel. 601799195

Informacja

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 8:30 do 13:00 oraz w czwartki od godziny 15:00 do 17:00, w sprawach pilnych także w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.Sesja Rady Gminy Kobiór

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Kobiór
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
Dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się
Sesja Rady Gminy Kobiór

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie wymaganego kworum.    
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji, z dnia 29 października 2013r.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiór na lata 2014-2021.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2014 rok.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia Kobiórskiego Zakładu Komunalnego z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiór.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2014 r. pomocy finansowej
w postaci dotacji celowej dla Miasta Bielska-Białej z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Ośrodka Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok.
11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Pszczyna na realizację zadania oświatowego.
13. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie poparcia Uchwały Nr XXIV/189/2013 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 24 października 2013 roku w sprawie zwrócenia się do Sejmu RP i Senatu RP z apelem o zmianę ustawy Kodeks wyborczy w zakresie wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych do Sejmu RP w 460 okręgach wyborczych.
14. Sprawy bieżące.
15. Interpelacje, zapytania i wnioski.
16. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady
Jerzy Mazur