Informacje

NISKA EMISJA NISZCZY NASZE ZDROWIE

Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze dymi ponad 750 kominów).

Sesja Rady Gminy Kobiór

OGŁOSZENIE
Przewodniczący Rady Gminy Kobiór
INFORMUJE MIESZKAŃCÓW
Dnia 19 grudnia 2013r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy odbędzie się
Sesja Rady Gminy Kobiór

Informacja

Informujemy, że Urząd Gminy będzie czynny w dniu:
24.12 br. do godziny 12:00
31.12 br. do godziny 13:00

Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile lecz po czasie jej trwania”.
Robert Paulet


Dnia 20 listopada 2013r. W Urzędzie Gminy Kobiór odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie

Zarządzenie nr 70/III/2013r Wójta Gminy Kobiór – Kierownika Urzędu z dnia 25 listopada 2014r

w sprawie zasad najmu lokalu użytkowego na terenie Gminnego Ośrodka Sportowego
przy ulicy Centralnej 117, w Kobiórze

Zarządzenie Nr 73/III/2013 Wójta Gminy Kobiór z dnia 29 listopada 2013r.

w sprawie poddania konsultacjom społecznym Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.

Utrudnienia w ruchu na terenie Kobióra

W najbliższym czasie mieszkańcy naszej gminy, odczują skutki rozpoczętych inwestycji drogowych.  Jak już wspomniano,  od  2 listopada planowane jest zamknięcie wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ulicy Centralnej, a ruch odbywać się będzie  odnowionym objazdem w „poziomie szyn”. Będą zainstalowane  sterowane ręcznie „rogatki” co oznacza, że w chwili ich zamknięcia może dochodzić do zakorkowania  głównej arterii Kobióra  i uniemożliwiać wjazdy z ulic bocznych (Łukowa, Olszewskiego,Tuwima).

Tlenek węgla (czad) – o czym należy wiedzieć …

Skąd się bierze czad i dlaczego jest tak niebezpieczny?

Tlenek węgla potocznie zwany czadem jest gazem silnie trującym, bezbarwnym i bezwonnym, nieco lżejszym od powietrza, co powoduje, że łatwo się z nim miesza i w nim rozprzestrzenia. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wielu paliw m.in.: drewna, oleju, gazu, benzyny, nafty, propanu, węgla, ropy, spowodowanego brakiem odpowiedniej ilości tlenu, niezbędnej do zupełnego spalania.

Punkt przyjęć dzielnicowych

Punkt przyjęć dzielnicowych

ul. Centralna 57 czynny:

Poniedziałek 16:00 - 18:00

Czwartek 10:00 - 12:00


Dzielnicowi Gminy Kobiór:

st.sierż. Tomasz Machoń

mł. asp. Sławomir Semenowicz

tel. 601799195

Informacja

Wójt Gminy przyjmuje mieszkańców we wtorki w godzinach od 8:30 do 13:00 oraz w czwartki od godziny 15:00 do 17:00, w sprawach pilnych także w pozostałe dni w godzinach pracy Urzędu.NISKA EMISJA NISZCZY NASZE ZDROWIE

Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze dymi ponad 750 kominów).

Występujący w naszej miejscowości „wiszący dym”  możemy zauważyć gołym okiem na wysokości zaledwie kilku metrów nad naszymi dachami, zanieczyszczone powietrze wypełnia wiec najbliższe otoczenie naszych domów, szkół, powietrze którym wietrzymy pokoje lub oddychamy w czasie spaceru. Niska emisja jest odpowiedzialna za groźne powikłania zdrowotne związane z układem krążenia i oddychania, zanieczyszczenia kumulują się w glebie, roślinach i zwierzętach. 
Głównym powodem wystąpienia zanieczyszczeń jest spalanie złej jakości węgla oraz spalanie w domowych paleniskach różnego rodzaju odpadów. Z kominów wydobywa się wtedy charakterystyczny dym i nieprzyjemny, kwaśny zapach. Lekkomyślni właściciele nie zważając na fatalne skutki swojego postępowania, pozbywają się w ten sposób odpadów (butelek, opakowań plastikowych, kawałków mebli, laminatów, butów, worków, kolorowych gazet, starych opon) ogrzewając mieszkanie. Za szkodliwością wydostających się z kominów spalin przemawia dodatkowo fakt, że są one emitowane z niskich kominów, a w takiej sytuacji uniemożliwione zostaje wyniesienie zanieczyszczeń na duże odległości i ich rozproszenie przez wiatr, czego efektem jest lokalny wzrost zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym. Spalając 1 kilogram odpadów z PVC (butelki plastikowe, folie itp.) wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chlorowodoru, który z parą wodną tworzy kwas solny.
Wprowadzenie w połowie bieżącego roku nowego systemu gospodarki odpadami, w którym za ujednoliconą opłatę odbierane są z gospodarstwa domowego wszystkie odpady powinno spowodować zaniechanie takich praktyk. Mimo krótkiego okresu obowiązywania nowych przepisów już można zaobserwować znaczny wzrost ilości odbieranych odpadów, w szczególności odpadów segregowanych, w tym trzykrotny wzrost odbieranych tworzyw sztucznych (o ponad 12 ton na kwartał). Z jednej strony daje to nadzieję za poprawę jakości naszego środowiska z drugiej daje do myślenia jak wiele ton trujących substancji do tej pory było spalanych i ile zanieczyszczeń byliśmy zmuszeni wdychać.

Agnieszka Szczyrbowska