Copyright 2002-2013 Interaktywna Polska Tue, 17 Dec 2013 20:16:46 EDT rssnews http://www.kobior.pl http://www.kobior.pl pl-pl Obwieszczenie nr DBB-763-11/13 Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej z dnia 6 grudnia 2013r. w sprawie zmian w składzie Rady Powiatu Pszczyńskiego. http://www.kobior.pl/pl/21164/125574/Obwieszczenie_nr_DBB-763-11/13_Komisarza_Wyborczego_w_Bielsku-Bialej_z_dnia_6_grudnia_2013r._w_sprawie_zmian_w_skladzie_Rady_Powiatu_Pszczynskiego.html NISKA EMISJA NISZCZY NASZE ZDROWIE http://www.kobior.pl/pl/24322/125547/NISKA_EMISJA_NISZCZY_NASZE_ZDROWIE.html Położenie naszej Gminy powoduje, że zanieczyszczenie powietrza w okresie zimowym niejednokrotnie przekracza dopuszczalne normy. Powodem takiego stanu rzeczy jest kumulacja zanieczyszczeń, które częściowo sami wytwarzamy w naszych domowych kotłowniach (w Kobiórze dymi ponad 750 kominów). Sesja Rady Gminy Kobiór http://www.kobior.pl/pl/21966/125546/Sesja_Rady_Gminy_Kobior.html OGŁOSZENIEPrzewodniczący Rady Gminy KobiórINFORMUJE MIESZKAŃCÓWDnia 19 grudnia 2013r. o godz. 10:30 w Urzędzie Gminy odbędzie sięSesja Rady Gminy Kobiór Informacja KZK Kobiór http://www.kobior.pl/pl/21164/125313/Informacja_KZK_Kobior.html Kobiórski Zakład Komunalny informuje, że na oczyszczalni ścieków przy ul. Rzecznej w Kobiórze uruchomiony został punkt zlewny dla bytowych ścieków dowożonych. „Podziel się swoim sercem” http://www.kobior.pl/pl/21164/125177/„Podziel_sie_swoim_sercem”.html Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, to taki szczególny okres, kiedy chcemy choćby w najdrobniejszy sposób, wspomóc tych, którzy zostali przez los pokrzywdzeni. Pragniemy czasem, niewielkim gestem, darem wywołać uśmiech na twarzy tych ludzi. Przedszkole w Kobiórze, od kilku lat, organizuje akcję „Podziel się swoim sercem z innymi”. Informacja http://www.kobior.pl/pl/24322/125312/Informacja.html Informujemy, że Urząd Gminy będzie czynny w dniu: 24.12 br. do godziny 12:00 31.12 br. do godziny 13:00 "Tuwimowo-Andrzejkowo" w Gminnej Bibliotece http://www.kobior.pl/pl/21164/125031/Tuwimowo-Andrzejkowo_w_Gminnej_Bibliotece.html 29 listopada odbyła się w bibliotece noc "Tuwimowo-Andrzejkowo". Zajęcia z dziećmi zaczęły się od warsztatów lalkarskich które poprowadziła Pani Karina Abrahamczyk Zator, aktorka Teatru Dzieci Zagłębia im. J. Dormana w Będzinie. Informacja spółki Mota-Engil Central Europe S.A. dotycząca wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w obrębie wiaduktu w ciągu drogi wojewódziekj DW928 w Kobiórze. http://www.kobior.pl/pl/21164/124851/Informacja_spolki_Mota-Engil_Central_Europe_S.A._dotyczaca_wprowadzenia_tymczasowej_organizacji_ruchu_wg_zatwierdzonego_projektu_organizacji_ruchu_na_czas_prowadzenia_robot_w_obrebie_wiaduktu_w_ciagu_drogi_wojewodziekj_DW928_w_Kobiorze.html Wykonawca zawiadamia o gotowości do wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu według projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i tym samym zamknięcia wiaduktu dla ruchu publicznego. Ostateczny odbiór i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu przewiduje się na dzień 6.12.2013r. o godzinie 10:00. Uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. http://www.kobior.pl/pl/24322/124852/Uroczystosc_wreczenia_medali_za_dlugoletnie_pozycie_malzenskie.html „Prawdziwą miłość poznaje się nie po sile lecz po czasie jej trwania”.Robert PauletDnia 20 listopada 2013r. W Urzędzie Gminy Kobiór odbyła się uroczystość wręczenia medali nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach WOOŚ.4201.2.2013.KC.9 z 6 listopada 2013r. http://www.kobior.pl/pl/21164/125571/Obwieszczenie_Regionalnego_Dyrektora_Ochrony_Srodowiska_w_Katowicach_WOOS.4201.2.2013.KC.9_z_6_listopada_2013r.html