Jesteś tutaj: Strona główna / Dane teleadresowe - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Dane teleadresowe - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Data powstania: 2014-04-17 13:38
Data modyfikacji: 2018-02-21 13:19

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnychul. Centralna
43-210 Kobiór
tel. 509 038 325

Godziny przyjmowania odpadów:
poniedziałek - piątek  8.00 - 16.00
sobota  8.00 - 15.00

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzony jest przez firmę "Master - Odpady i Energia" Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach przy ul. Lokalnej 11.

Do PSZOK można przekazywać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, a w tym:
1) szkło budowlane i lustra (szkło bez ram),
2) metale,
3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki,
4) zużyte baterie i akumulatory,
5) przeterminowane lekarstwa,
6) tekstylia,
7) chemikalia (farby, lakiery, przeterminowane środki ochrony roślin),
8) rozebrane na elementy meble, okna bez szyb i inne odpady wielkogabarytowe,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz, papa odpadowa), pochodzące z drobnych prac remontowych, wykonywanych we własnym zakresie,
10) zużyte opony z samochodów osobowych,
11) inne odpady wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych (w tym styropian, wykładziny podłogowe, dywany, okładziny ścienne).

W PSZOK-u przyjmowane są również następujące rodzaje odpadów niebezpiecznych, wyselekcjonowane z odpadów komunalnych:
1) oleje silnikowe przepracowane,
2) filtry samochodowe olejowe, paliwowe, powietrzne,
3) resztki detergentów i opakowania po detergentach,
4) resztki rozpuszczalników i opakowania po rozpuszczalnikach,
5) resztki farb i lakierów oraz opakowania po farbach i lakierach,
6) resztki nawozów sztucznych i środków ochrony roślin oraz opakowania po nawozach sztucznych i środkach ochrony roślin.

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobiór  przyjętym uchwałą nr RG.0007.136.2020 z dnia 29.09.2020r., ze zmianami, odpady komunalne tj. zużyte opony, odpady budowlano-rozbiórkowe z remontów, odpady wielkogabarytowe przyjmowane są w PSZOK-u nieodpłatnie do ilości 1,0 tony na mieszkanie (w budynkach wielolokalowych) i 1,0 tony na nieruchomość (w zabudowie jednorodzinnej) w skali jednego roku. Limit dotyczy łącznie wymienionych odpadów i jest kontrolowany poprzez ich ważenie oraz rejestrację w kartotece nieruchomości.

Wyżej wyszczególnione odpady dostarczone powyżej limitu, przyjmowane są za dodatkową opłatą zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem, określonym uchwałą nr RG.0007.62.2015 z dnia 24.09.2015r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, ze zmianami.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 23161


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór