Jesteś tutaj: Strona główna / 20-lecie Samorządu Gminy Kobiór

20-lecie Samorządu Gminy Kobiór

Data powstania: 2014-05-16 21:17
Data modyfikacji: 2014-06-24 17:30

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1990 roku z dniem 02.04.1991 roku utworzono gminę Kobiór, w której w skład wchodziła część obszaru miasta Tychy stanowiącego obręb geodezyjny Kobiór. Od tamtego dnia upłynęło 20 lat.

Uroczystości 20-lecia samorządu Gminy Kobiór rozpoczęła w Kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 25 maja 2011 roku uroczystą Msza św. przez wstawiennictwo Matki Bożej i św. Urbana z okazji 20-lecia samorządu Gminy Kobiór. Jest to dzień szczególny dla Kobióra, gdyż przypada w nim wspomnienie jego patrona. Nabożeństwo uświetniło obecność odprawiającego Mszę św. Arcybiskupa Damiana Zimonia. Wraz z arcybiskupem Mszę św. koncelebrowali księża: Rudolf Myszor, Damian Bednarski, Wikariusz Parafii Ksiądz Marcin Wylężek oraz Antonín Pechal Proboszcz partnerskiego Miasta Šternberk. W trakcie Mszy św. po ewangelii przekazano informację, że zmarł Ksiądz Kanonik Józef Piesiur Proboszcz Naszej Parafii.

Po Mszy św. odbył się koncert przy „Dębie papieskim” z okazji 20-lecia samorządu Gminy Kobiór w podziękowaniu za beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Na wstępie Wójt Gminy Kobiór Stefan Ryt przywitał zebranych. Następnie poprosił o zabranie głosu honorowego gościa Arcybiskupa Damiana Zimonia, który zasugerował, aby mimo tak smutnej informacji o śmierci proboszcza koncert odbył się zgodnie z planem. W programie znalazły się występy  Górniczej Orkiestry Dętej Murcki-Staszic wraz z solistką oraz Chóru „Harmonia”. Zostały również odegrane sygnały przez Zespół sygnalistów myśliwskich „Echo”. Uczniowie Naszego Gimnazjum przedstawili utwory autorstwa beatyfikowanego Jana Pawła II. Podczas koncertu przypomniano również fragmenty homilii papieskich.

Kobiór na przestrzeni 20 lat
Właśnie mija 20 lat samorządu gminnego po tym jak Kobiór wyodrębnił się z miasta Tychy. Przez te lata wszyscy, bez wyjątku, budowaliśmy historię i obraz naszej gminy w zupełnie nowej rzeczywistości. Nasza mała ojczyzna stała się piękniejsza oraz bezpieczniejsza. Symbolami własnej tożsamości są herb, sztandar oraz patron św. Urban.
Staraniem wspólnoty samorządowej został wykonany gazociąg wraz z siecią rozdzielczą. Cała gmina posiada również sieć wodociągową. W trosce o zachowanie czystości wód rzeki Korzeniec wybudowano oczyszczalnię ścieków, która obecnie znajduje się w rozbudowie. Budowany jest kolejny odcinek sieci kanalizacyjnej. Atrakcyjność Kobióra znacznie wzrosła dzięki budowie wielofunkcyjnych zbiorników wodnych na rzece Korzeniec o łącznej powierzchni 15 ha. Zbiorniki te wybudowano w górnym biegu rzeki, gdzie woda jest najczystsza. Dziś pełnią one funkcję: ośrodka wędkarskiego, retencyjnego, rekreacyjną i przeciwpowodziową. W 2005 roku zakończyła się modernizacja gminnych obiektów sportowych, które służą nie tylko zawodnikom miejscowej drużyny, ale wszystkim mieszkańcom gminy. W poprzedniej publikacji z okazji 15-lecia samorządności w planach była rozbudowa Szkoły podstawowej – już dzisiaj jesteśmy po zrealizowaniu tej inwestycji, jako kolejnej po rozbudowie przedszkola. We wrześniu 2006 roku zostało oficjalnie oddane do użytku rondo w centrum Kobióra, które znacznie usprawniło układ komunikacyjny tej miejscowości oraz poprawiło znacząco bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Kolejne rondo wraz z modernizacją dróg powstało w dzielnicy Kajzerowiec. Rozwój gminy jest zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego stawiających na rozwój nieuciążliwych usług i przemysł rolno-spożywczy. Niewątpliwą zaletą miejscowości jest jej położenie wśród lasów gęsto poprzecinanych duktami leśnymi dającymi świetne warunki do uprawiania turystyki pieszej i rowerowej, szczególnie, że przez gminę przebiega międzynarodowa trasa rowerowa R-4 łącząca Europę Północną z Wiedniem. Współpraca z węgierskim miastem Sajoszentpeter, słowacką Dobsiną oraz czeskim Sternberkiem doprowadziła do podpisania z tymi miastami umów partnerskich. Zaowocowało to wymianą kulturalną i informacyjną, w szczególności wśród uczniów gmin partnerskich poprzez organizowane Spartakiady młodzieży. Kobiór był jej gospodarzem dwukrotnie w roku 2005 i 2009. Dzięki podjętej współpracy mamy możliwość przybliżania kultur tych krajów. Partnerstwo pozwala również na cenną wymianę doświadczeń i obserwacji w wielu dziedzinach samorządowych.

Kalendarz ważniejszych inwestycji w minionym 20-leciu
Okres pozostawania Kobióra w administracji tyskiej w latach 1977-1991 udowodnił w sposób jednoznazczny, że sprawy tej miejscowości były traktowane jako drugoplanowe. Traktowanie problemów miejscowości przez pryzmat potrzeb dużej aglomeracji spowodowało duży zastój w jej rozwoju. Stąd w momencie uzyskania odrębności administracyjnej nowe władze samorządowe stanęły wobec pilnej potrzeby rozwiązywania spraw o zasadniczym znaczeniu, które spiętrzyły się w poprzednich latach. Oto ważniejsze inwestycje w ostanim 20-leciu.

Rok 1991
- spinka wodociągów na odcinku od ul. Promnickiej do ul. Beskidzkiej o długości 580 mb.

Lata 1991/1992
- gazyfikacja Kobióra, inwestycja objęła 824 budynki, w czasie prac wykonano łącznie 55115 mb gazociągu
- wykonanie parkingu przy Kościele WNMP

Lata 1992/1993
- nowa sieć telefoniczna o łącznej długości 15,6 km wraz centralą telefoniczną na 600 numerów
- modernizacja oświetlenia pomiędzy ul. Rodzinną i ul. Błękitną
- wykonanie oświetlenia parkingu przy kościele, wiaduktu na ul. Centralnej oraz tzw. Starodroża obok restauracji Sikorka
- wykonanie oświetlenia na ulicy Zmiennej, Jasnej, Kodowej, Żeńców

Rok 1994
- wykonanie podświetlenia wieży kościelnej od strony południowej i zachodniej
- wykonanie chodnika na wiadukcie przy ulicy Centralnej

Rok 1994/1996
- budowa kanalizacji na ulicach Wróblewskiego, Błękitnej, Rodzinnej
- budowa oczyszcalni ścieków

Rok 1997
- rozpoczęcie budowy zbiorników wodnych
- moedrnizacja terenów sportowych przy Szkole Podstawowej

Rok 1998
- rozpoczęcie rozbudowy Ośrodka Zdrowia
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Rok 1999
- wykoanie oświetlenia ulicy Żołędziowej
- wykonanie kanalizacji na ul. Hibnera
- zakończenie budowy kaplicy św. Antoniego
- zmodernizowanie drogi "Na Kąty" na odcinku od Kaplicy św. Antoniego do ul. Leśników

Rok 2000
- modernizacja i odwodnienie ul. Hibnera
- wykonanie chodnika na ulicy Przelotowej
- rozruch, napełnienie zbironików wodnych

Rok 2001
- wykonanie kanalizacji sanitarnej na ul. Centralnej
- modernizacja ulicy Borowej

Rok 2002
- modernizacja dróg Promnickiej, Wschodniej

Rok 2003
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Plichtowice
- modernizacja ulicy Cichej

Rok 2004
- zakończenie budowy kanalizacji na osiedlu Plichtowice
- modernizacja dróg na osiedlu Plichtowice
- modernizacja chodnika na ulicy Centralnej

Rok 2005
- budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Kajzerowiec
- modernizacja Gminnego Ośrodka Sportowego

Rok 2006
- budowa ronda u zbiegu ulic Centralnej, Przelotowej, Rodzinnej
- budowa kładki rowerowej pod zabytkowym mostem kolejowym
- modernizajca układu komunikacyjnego w strefie Przedszkola
- budowa chodnika na ulicy Rodzinnej
- modernizacja chodników przy ulicy Centralnej

Rok 2007
- renowacja zabytkowego krzyża na ul. Rodzinnej
- wykonanie oznakowania nowych tras rowerowych

Rok 2008
- sygnalizacja świetlna na DK-1
- remont ulicy Promnickiej
- modernizacja ulicy Centralnej

Rok 2009
- przebudowa ulicy Łukowej
- modernizacja ulicy Orlej
- modernizacja ścieżki rowerowej na ulicy Orlej
- budowa kanalizacji sanitarnej na Widekach

Rok 2010
- rozbudowa szkoły
- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu
- rozbudowa oczyszczalni ścieków
- budowa trybuny na Gminnym Ośrodku Sportowym
- poszerzenie ulicy Rodzinnej

Rok 2011
- remont drogi zbiorczej łączącej ul. Rodzinną z Ołtuszewskiego


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 20887


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór