Jesteś tutaj: Strona główna / Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze

Montaż instalacji efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego w Kobiórze

Data powstania: 2021-01-13 11:59
Data modyfikacji: 2021-01-13 12:05

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
dla poddziałania: 4.5.1. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – ZIT

Projekt dotyczy wymiany istniejących sodowych opraw oświetleniowych na energooszczędne oprawy oświetleniowe oparte na technologii LED. W zakres projektu wchodzi łącznie wymiana 230 szt. opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobiór rejonie ul. Bartniczej,  Błękitnej, Bocznej, Jasnej, Kobiórskiej (boczna), Kwiatowej, Łukowej, Olszewskiego, Ołtuszewskiego, Orlej, Paproci, Plichtowickiej, Poziomkowej, Promnickiej, Prostej, Rodzinnej, Rzecznej, Składowej, Wróblewskiego, Wspólnej i Zmiennej, w tym:
- wymiana 163 szt. opraw na słupach należących do firmy TAURON S.A.;
- wymiana   67 szt. opraw na słupach należących do Gminy Kobiór.

W wyniku realizacji projektu łączna moc opraw oświetleniowych objętych wymianą na energooszczędne zmniejszy się z 25,24 kW do 15,25 kW. Projekt ma na celu ograniczenie zużycia energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Kobiór o ok. 40,204 MWh/rok. Efektem ekologicznym realizacji niniejszego projektu będzie ograniczenie emisji CO2 do atmosfery w ilości ok. 31,279 Mg/rok.
Wartość projektu: 350 000,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 350 000,00 zł        
Dofinansowanie ze środków UE: 297 500,00 zł
Środki własne: 52 500,00 zł

Umowę o dofinansowanie nr UDA-RPSL.04.05.01-24-01H5 z Województwem Śląskim zawarto w dniu 06.10.2020 r.
Termin realizacji projektu: 30.06.2021 r.
    


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 547


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór