kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Składy Komisji

Składy Komisji

Data powstania: 2014-04-29 08:35
Data modyfikacji: 2018-11-29 16:13

Komisja Rewizyjna
1. Krzysztof Grolik - przewodniczący
2. Magdalena Pękała - wiceprzewodniczący
3. Beata Rozmus - członek
4. Witold Spychała - członek

Komisja Rewizyjna kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi. Wykonuje inne zadania zlecone przez radę w zakresie kontroli.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
1. Zygmunt Jaromin - przewodniczący
2. Dariusz Cuber - członek
3. Bogdan Szpak - członek
4. Ewa Targiel - członek
5. Dawid Zien - członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli.

Komisja Budżetu i Finansów
1. Jerzy Mazur - przewodniczący
2. Andrzej Danek - członek
3. Dariusz Cuber - członek
4. Zygmunt Jaromin - członek
5. Magdalena Pękała - członek
6. Przemysław Sawicki - członek
7. Witold Spychała - członek
8. Bogdan Szpak - członek
9. Zien Dawid - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy budżetu i finansów Gminy, analiza dochodów i wydatków, opiniowanie sprawozdań z wykonania budżetu, planowania finansowego, programów gospodarczych, podatków i opłat oraz raportu o stanie gminy.

Komisja Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnictwa
1. Bogdan Szpak - przewodniczący             
2. Andrzej Danek - członek
3. Krzysztof Grolik - członek
4. Zygmunt Jaromin  - członek
5. Jerzy Mazur - członek
6. Paulina Myszor - członek
7. Magdalena Pękała - członek
8. Beata Rozmus - członek
9. Witold Spychała - członek
10. Czesław Świerkot - członek
11. Krzysztof Kour - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy związane z gospodarką nieruchomościami, inwestycjami, ładu przestrzennego gospodarką komunalną, mieszkaniową, gospodarką wodną, zieleni gminnej i zadrzewień, rolnictwem, ochroną środowiska i przyrody, dróg gminnych i mostów oraz organizacji ruchu drogowego, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji i usuwania ścieków, działalności w zakresie telekomunikacji, lokalnego transportu zbiorowego, targowisk.

Komisja Kultury, Oświaty i Zdrowia
1. Dariusz Cuber - przewodniczący
2. Krzysztof Grolik - członek
3. Paulina Myszor - członek
4. Beata Rozmus - członek
5. Czesław Świerkot - członek
6. Ewa Targiel - członek
7. Zien Dawid - członek
8. Krzysztof Kocur - członek

Przedmiotem działania Komisji są sprawy edukacji publicznej, kultury, kultury fizycznej i turystyki, ochrony zdrowia, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, pomocy społecznej, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, promocji gminy, wspierania idei samorządowej, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 13861


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór