kontakt

     Urząd Gminy Kobiór
     ul. Kobiórska 5, 43-210 KobiórSkrytka ePUAP

/puybm6470x/SkrytkaESP

Adres Email

gmina@kobior.pl

 


zakup węgla


mapa gminy


jakość powietrza


ważne strony

 

 

 

 

 

 

 

 

 Galeria
losowa galeria
Jesteś tutaj: Strona główna / Wsparcie rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór

Wsparcie rodziny - rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór

Data powstania: 2020-01-15 08:33
Data modyfikacji: 2020-01-15 08:41

Projekt dofinansowany w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Społeczny)
dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne
dla działania: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
dla poddziałania: 9.2.1. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Projekt jest skierowany łącznie do 65 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnością i niesamodzielnych oraz ich rodzin, mieszkańców gminy Kobiór, w tym do osób i rodzin zamieszkujących powstałe mieszkania chronione i socjalne znajdujące się w gminie. Celem głównym projektu będzie wzrost poziomu dostępności i jakości usług społecznych dla 65 osób w tym 27 kobiet, w tym osób z niepełnosprawnością oraz niesamodzielnych, wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia w okresie realizacji wsparcia, tj. od 01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. oraz po zakończeniu realizacji projektu, poprzez organizację kompleksowych usług w środowisku lokalnym, w tym pomocy w opiece i wychowaniu dzieci, zapewnienie wsparcia terapeutycznego oraz specjalistycznego dla mieszkańców, zapewnienie wsparcia dla rodzin z osobą niepełnosprawną. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobiórze z siedzibą 43-210 Kobiór, ul. Centralna 57.

Projekt przewiduje realizację zadań:
1. Usługi wspierania rodziny - Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Świetlica Środowiskowa – rozszerzenie oferty wsparcia)
2. Usługi wspierania rodziny - Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci (Asystentura rodzinna)
3. Centrum Usług Społecznych - Wsparcie terapeutyczne
4. Centrum Usług Społecznych - Wspieranie rodzin z osobą niepełnosprawną
5. Centrum Usług Społecznych - Pomoc specjalistyczna

Powyższe zadania odpowiadają zakresom wskazanym w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (poddziałanie 9.2.1):
Wartość projektu: 267 640,70 zł             
Dofinansowanie ze środków UE: 227 494,59 zł
Dofinasowanie ze środków budżetu państwa: 21 411,26 zł
Środki własne: 18 734,85 zł

Przedsięwzięcie jest komplementarne z projektem pn.: "Utworzenie mieszkań socjalnych i chronionych
w Kobiórze na terenie zdegradowanym" realizowanym w ramach dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, dla działania: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych dla poddziałania: 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

Pliki do pobrania:


Autor: UG Administrator
Ilość wyświetleń: 4135


 
Gmina Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 638-17-91-816
REGON 276257707
Urząd Gminy Kobiór
ul. Kobiórska 5, 43-210 Kobiór
NIP: 646-21-16-846
REGON 271505431

 

Godziny pracy Urzędu Gminy:
Poniedziałek 7:30 - 15:30;
Wtorek 7:30 - 15:30;
Środa 7:30 - 15:30;
Czwartek 7:30 - 17:00;
Piątek 7:30 - 14:00
 
 
Copyright Urząd Gminy Kobiór